česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7274 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact

Crossword puzzle Competition 2022 (Previous competitions: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013)

Vážení řešitelé. Připravili jsme pro vás dlouhodobou soutěž. Stačí jen přihlásit se a všechna vaše úspěšná řešení se budou ukládat do vašeho profilu. Tak si můžete porovnat své řešitelské schopnosti vůči ostatním řešitelům.

2022

May 2022 – Crossword competition overview

The competition is running from 1.5.2022 to 5.6.2022 (including).

If you are logged-in, the symbol "I have already solved" will appear on the column "Status": Ready. The same symbol is shown on the Puzzle page.

Status Puzzle
Cell puzzle (05/16/2022)
Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, v maličkostech ani velkých věcech, o kus ani o kousek, ledaže byste ustoupili (TAJENKA) a dobrému mravu...
Chain fill up (05/15/2022)
(TAJENKA). Vytrvalost lepší.
Jean de La Fontaine
Circled-fill up (05/14/2022)
Boj je podstatou života. Kdo nebojuje, nemůže ani (TAJENKA).
Tomáš Baťa st.
Circle-framed (05/13/2022)
(TAJENKA) je silný, jen když je ve vodě.
Africké přísloví
Cris-cros (05/12/2022)
(TAJENKA) je účinná protilátka proti jedu nekritického myšlení a pověr.
Adam Smith
Chain-frame (05/11/2022)
Z rozumu se rodí nové, ze srdce (TAJENKA).
Dante Alighieri
Wring-frame (05/10/2022)
Bujný květ - (TAJENKA).
Peony (05/09/2022)
9. května je Den (TAJENKA).
Cell puzzle (05/06/2022)
Věda nám slíbila pravdu, nikdy neslibovala ani (TAJENKA), ani štěstí.
Gustave Le Bon
American fill up (05/05/2022)
Nikdy neprojevuj vzdor a odvahu řečmi, vždy jen činy – budeš mít (TAJENKA).
Jean Paul
Cris-cros (05/04/2022)
Rozdíl mezi výhrou a porážkou je velmi často, (TAJENKA).
Walt Disney
Classic crossword (05/03/2022)
Zvířata nepokládáme za morální bytosti. Ale myslíte, že ona nás mají za morální? Obávám se, že zvířata pokládají člověka za bytost jim rovnou, která ale nanejvýš nebezpečným způsobem přišla o svůj zdravý (TAJENKA)...
Ornament puzzle (05/02/2022)
2. května je Světový den (TAJENKA).
Joined squares (05/01/2022)
Jak muž pozná, že je zamilovaný? Když na několik dní ztratí zájem o své (TAJENKA).
Tim Allen

Issued 14 puzzles.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013