česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6869 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) přímo úměrně k důležitosti zaznamenávaných informací. Murphyho zákon: První zákon obchodních setkání
Swedish crossword Clues
Vodorovně:
A – Upevnit (přátelství); odplata za provinění. B – Jazyk starých Římanů; cizopasní hlísti. C – Jeti pozpátku; pohoří oddělující Evropu od Asie. D – Pytel; dusání. E – Rytmický celek; jihoameričtí přežvýkavci; ředitelství pošt. F – Polní míry; 1. část TAJENKY; anglický šlechtic. G – Inic. režiséra Kachyni; skladiště; právo odporovat. H – Banda; kořeny se zemí. I – Vzácný kovový prvek; mřížky z latěk. J – Od této chvíle; jméno herce Korbeláře. K – Horké (léto); jméno zpěvačky May.
Svisle:
1 – SPZ Ústí nad Labem; tímto způsobem; ozdobný uzlík. 2 – SPZ Tábora; kraj kolem severní točny. 3 – 2. část TAJENKY; lump. 4 – Období mezi zrozením a smrtí; jarní měsíc. 5 – Slovensky „jinak“; pulz; název souhlásky. 6 – Německy „skutek“; praskat. 7 – Stát v USA; hrob (knižně). 8 – MPZ Turecka; mezinár.zkr. souhvězdí Velká medvědice; písmeno řecké abecedy. 9 – Peří na noze ptáka; Belgičan. 10 – Evropská měna; 3. část TAJENKY. 11 – Uvidět; údiv (knižně). 12 – Ledovcová usazenina; předložka; anglicky „letopočet“.
Help: TAT; TRELÁŽE; UMA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file