česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7407 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Ve štěstí pamatuj na neštěstí. V létě je dobré pamatovat na zimu a udělat si (TAJENKA).
Baltasar Gracián
Wring-frame Clues

1-4 – Stát se zralým.
3-6 – Činit pokání.
5-8 – Přechod koně z klusu do cvalu.
7-10 – Besídka obrostlá zelení.
9-12 – Silueta.
11-2 – Enzym katalyzující nehydrolytické štěpení.
žlutě – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file