česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7407 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Hudební skladatel období klasicismu Jiří Antonín (TAJENKA) (30. 6. 1722, Staré Benátky – 6. 11. 1795, Bad Köstritz, Sasko) navázal na J. J. Rousseaua a založil melodrama, žánr, v němž mluvené slovo zaznívá společně s hudbou. Skladatelova díla obdivoval např. W. A. Mozart, Friedrich Schiller či Zdeněk Fibich.
Sixletters-cell puzzle Clues
A1 – Chemický prvek (zn. Er). B1 – Sadařova pomůcka.
A2 – Partner kolombíny. B2 – Kovový kolíček s hlavičkou.
A3 – Vinohrad. B3 – Obnovení.
A4 – Organické modré barvivo. B4 – Hastrman.
A5 – Jemný rozdíl. B5 – Odborník.
TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file