česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7318 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Zvířata nepokládáme za morální bytosti. Ale myslíte, že ona nás mají za morální? Obávám se, že zvířata pokládají člověka za bytost jim rovnou, která ale nanejvýš nebezpečným způsobem přišla o svůj zdravý (TAJENKA).
Friedrich Nietzsche
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Obec na Berounsku; zdržení. B – Omáčka; jemná omítka; úroveň počítačové hry. C – Zavýsknutí; ovoce; otvory ve zdi. D – Melanésan; jméno psíka; plošná míra v anglosaských zemích (0,4 ha). E – TAJENKA. F – Žádné množství; arabský kníže; dražba. G – Tento; nářek; karetní barva. H – Vídávat; myšlenka; italsky „jedno“. I – Báseň, v níž první písmena veršů tvoří slovo; filmová hvězda.
Svisle:
1 – Jméno několika obcí; ještě jednou (-a). 2 – Luštěnina; obviněný. 3 – Mladé obilí; středomořský jehličnan. 4 – Zkr. vysoké školy; svěže; iniciály spisovatele Ostrovského. 5 – Pomocné technické prapory (zkr.); tábor; slůvko opovržení. 6 – Hornina z křemene, živce a slídy; mířit. 7 – Blízká krajina; s radostí. 8 – Značka decilitru; otvor; obyvatel našeho státu. 9 – Latinsky „lev“; roh (místnosti); snížený tón a. 10 – Domácky Eva; pokroucení. 11 – Opak „vevnitř“; hodnota. 12 – Poplach; úředník ve Spartě.
Help: AKROSTICH; EFOR; KANAK; OSOV
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file