česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Co leden sněhem popráší, to (TAJENKA) s vichrem odnáší.
Joined squares Clues
Square 1:
Leknutí; kry na řece; sbírka staroislandských básní; radikál –CN.
Square 2:
Přenášet; tón e (slang.); spojovat skaním; tohle.
Square 3:
Zdířka na PC pro připojení externích zařízení; oční lékař (hovor.); anglicky „závod“; noha houby.
Square 4:
1 + 2 + 3; slonovina; celkový počet; klus.
Square 5:
Hudební dílo; okrasný rekreační pozemek se zelení; schránky na volební lístky; islandský mléčný výrobek podobný tvarohu.

TAJENKA.
Help: EBUR; KYAN; SKYR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file