česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Jeden (TAJENKA) se od druhého hřeje.
České přísloví
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Uherská step; hůl se sekyrkou. B – Latinsky „ústa“; kožešinová čepice. C – Otázka na místo; nezřídka; přízvisko komika Lloyda. D – Vzduch bohatý kyslíkem s charakteristickým pachem; slůvko rozpaků; krkonošská řeka. E – TAJENKA. F – Důrazný zápor; římské číslo 555; zn. ztuženého pokrmového tuku. G – Bylinný léčivý odvar; odplata za vinu; půvab. H – Lidé vyhledávající samotu; značka pro curie. I – Plynné uhlovodíky; země, které se říká „střecha světa“.
Svisle:
1 – Ponížit se. 2 – Vzniklé sedimentací; iniciály herečky Talackové. 3 – Chemická značka antimonu; velké množství slané vody; temnota. 4 – Letmý dotek míče; vybídnutí k přijetí něčeho; bezpilotní letoun. 5 – Mužské arménské jméno; vlétnutí (mn. č.). 6 – Brzký; vcucnout. 7 – Kdežto (zastarale); st. SPZ Uherského Hradiště; prvočíslo. 8 – Esperantsky „co“; část roviny, kterou svírají dvě přímky; iniciály zpěvačky a houslistky Bittové. 9 – Kanadské aerolinky; chirurgický výkon. 10 – Neprovést ladění.
Help: ANTO; CI; ON; OS
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file