česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
„Kdo nic neví, musí (TAJENKA).“
Spisovatel, dramatik a herec Molière, vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin (15. 1. 1622, Paříž – 17. 2. 1673, tamtéž)
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Jednotka váhy (p); nejvyšší římská bohyně. B – Papírová kapsa na dopis; ruské jméno Ábel. C – 1. část TAJENKY; spodní část hory. D – Osévání; netečnost. E – Sůl pro zvířata; řetězec supermarketů; index Burzy cenných papírů Praha. F – Zkratka pro informační technologie; postupem doby; spor. G – Rozkládat potravu zažívacími orgány; lyžařský výtah. H – Řecký ostrov; 2. část TAJENKY. I – Pytlák lovící zvěř do smyček; kdo umí plavat. J – Tištěný vzorek; anglicky Katka.
Svisle:
1 – Uvolnit něco napjatého; hudební styl. 2 – Usmrtit oběšením; značka obkladaček. 3 – Druh studeného pokrmu; čmárat. 4 – Římské číslo 554; Germáni. 5 – Iniciály dramatika Tyla; dvojzvýšený tón; vybídnutí k tichu. 6 – MPZ Ukrajiny; pletenina; psovitá šelma. 7 – Rosolovitý zápalný bojový prostředek; vždyť. 8 – Latinsky „vejčitý“; obal zrna. 9 – Neteře (kniž.); akrobatický prvek. 10 – Arabské mužské jméno; zabavení majetku (práv.).
Help: AVEL; OVATA; PAROS; PX
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file