česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7407 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Předobrazem Defoeova Robinsona Crusoea byl skotský námořník Alexander Selkirk (* 1676), který nedobrovolně prožil čtyři roky a čtyři měsíce na pustém ostrově v Tichém oceánu, na kterém skončil po hádce s kapitánem. Selkirk zemřel pravděpodobně na žlutou zimnici 13. 12. 1721 (případně 1723), když loď, na níž sloužil, proplouvala kolem západního (TAJENKA).
Joined Corners Clues
1 – Chemická značka fosforu.
2 – Zkratka pro klopný obvod.
3 – Vypuklina na zádech.
4 – Kalendář se zápisníkem.
5 – Německé ženské jméno.
6 – Trestný čin.
7 – TAJENKA.
8 – Obr podpírající nebeskou klenbu.
9 – Přirozená kresba struktury dřeva.
10 – Doporučení.
11 – Kód indické rupie.
12 – Značka kilotuny.
13 – Označení svislé osy grafu.
Help: HILDE
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file