česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7716 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Svatá (TAJENKA).
Fiveletters fill up
Clues
1 – Rodná země. 2 – Směsice silných zvuků. 3 – Stroj uhlazující prádlo. 4 – Společná strava vojáků. 5 – Závěrečná část sportovního závodu. 6 – Bájný pták, který se znovu rodí z popela. 7 – Okázalá pocta. 8 – Druhá tráva. 9 – Obyvatel jihu. 10 – Malý bodlinatý savec. 11 – Jedovatý had s klikatou čárou na hřbetě. 12 – Konstrukce zdi z cihel. 13 – Bájeslovné vyprávění. 14 – Chlapecké jméno (24. 2.). 15 – Pohybová zájmová činnost. 16 – Vyrovnaný, klidný člověk. 17 – Domácky Božena. 18 – Maratonec. 19 – Rušivý optický efekt na obrazovce. 20 – Zimy tak velké, že mrzne. 21 – Noční pták. 22 – Květina symbolizující nevinnost. 23 – Vnější dojem. 24 – Jméno fyzika Newtona.
TAJENKA.
Help: IMAGE; LELEK; MENÁŽ
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file