česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Skutečný umělec se nepředvádí - (TAJENKA).
Josef Čapek
Joined squares Clues
Square 1:
Český výrobce motocyklů; směnečný ručitel; jednotka výkonu (zn. W); německy „staré“.
Square 2:
Starořecký bajkář; místo toho; svazek roští; jedna z přezdívek Louise Armstronga.
Square 3:
Střední průmyslová škola potravinářská (zkr.); vyrovnaný vztah mezi nominální a kurz. cenou akcie; krmivo pro prasata; požívání tekutin.
Square 4:
Uchopení; slabé; čin ve prospěch druhých za cenu vl. újmy; Petřík.
Square 5:
Firn; mládě rysa; bývalý ruský socialista - revolucionář; vtip.

TAJENKA.
Help: ESER; POPS
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file