česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7611 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
O každé věci jsou dva výklady navzájem (TAJENKA).
Prótagorás z Abdér
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Krupice z tvrdé pšenice. B – Vraní citoslovce; slovensky „chudák“. C – Třpyt; citoslovce nesouhlasu. D – Lehký mrak; hon. E – TAJENKA. F – Rusky „to“; násilníci. G – Malé plavidlo; domácká podoba jména Ilja. H – Písemné osvědčení; domácky Eliška. I – Druh raně barokní instrumentální skladby.
Svisle:
1 – Výplň okna; malé americké prase. 2 – Nejtemnější část podsvětí (v řecké mytologii); tekuté kovy (Hg). 3 – Mléčný výrobek; táta. 4 – Iniciály básníka Březiny; rámová pila (slang.); Rádio Svobodná Evropa. 5 – Tělocvičný prvek; novozélandský nelétavý pták; MPZ Turecka. 6 – Předmět zbožňování; těleso s 2 rovnoběž. kruh. podstavami a pláštěm. 7 – Převod hnací síly na kola; přední části. 8 – Mající rozlohu 100 m2; české nakladatelství.
Help: BEDÁR; RICERCAR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file