česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
První plány na výstavbu dálnice v tehdejším Československu vznikly ve 30. letech 20. století. Změněny musely být po Mnichovské dohodě a pak znovu po obsazení českých zemí Německem. Záhy však byla výstavba stejně přerušena. Po válce se mělo v budování pokračovat, ale události po únoru 1948 realizaci zcela zastavily až do roku 1967. Nakonec byl první úsek dálnice otevřen 12. 7. 1971. Vedl z Prahy do Mirošovic a měřil (TAJENKA) kilometrů.
Ornament puzzle Clues

1 – Opak placeba; zápas.
2 – Činiti bolest; slovensky „tyto“.
3 – Názvy knih; kód libyjského dináru.
4 – Sol v kapalném médiu; severské mužské jméno.
5 – Odrůda brukve řepky; Klub angažovaných nestraníků.
6 – Sdružení samostatných podniků; domácky Eliška.
7 – Oválná křivka; zahrada s ovocnými stromy.
8 – Sázecí kolíky; pohyb kyvadla.
9 – Cyankáli; jméno zpěvačky a muzikantky Kelarové.
10 – Související s idejemi; větší množství.
11 – Vlastní víle (-o); biblický stavitel archy.
12 – Uklidňující citoslovce; anglický zápor.
žlutě – TAJENKA.
Help: LYD; LYOSOL; TIE
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file