česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7407 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
9. července je Světový (TAJENKA).
American fill up Clues
Vodorovně:
A – Na onom místě; diplomatický úředník; sportovní zápas.
B – Mondénní žena; dravý savec.
C – Světová meteorologická organizace (zkr.); 1. část TAJENKY; přivlastňovací zájmeno; zakončení šachové hry.
D – Směs mlhy a kouřových zplodin; citoslovce vyjadřující rozpaky; nafilmovat.
E – Chemická značka samaria; ozdobná polévková mísa; a také ne (zast.); dř. zn. technické atmosféry.
F – 2. část TAJENKY.
G – Slovensky „svetr“; 100 m2; zbytkové granitické magma.
H – Kód Pardubického kraje na SPZ; podkladový vosk na lyže; značka poloměru.
I – Limonit; kruhový objezd.
J – Táboráky; 3. část TAJENKY; skřítek v germánském bájesloví.
K – Blízká; důvod nějaké činnosti.
Filling method: The words are inscribed in the line as they keep same character in each column up to break of blank cell. Characters with an acute or caron are considered as the same as without it. But type words with diacritics otherwise your solution will not be evaluated correctly.
Help: HNĚDEL; ICHOR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file