česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7611 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Je chybou nedávat lidem šanci naučit se (TAJENKA), když jsou mladí.
Walt Disney
Joined Corners Clues
1 – Symbol střelce v šachu.
2 – Předložka.
3 – Otázka na místo.
4 – Vymřelý pták blboun nejapný.
5 – Obrovská starověká socha.
6 – Silně zafoukat.
7 – TAJENKA.
8 – Indiánský stan.
9 – Nejenom.
10 – Německá automobilka.
11 – Toužebné přání.
12 – Chemická značka telluru.
13 – Značka pro iontovou sílu.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file