česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Člověk získává na síle tím, že se přizná (TAJENKA).
Honoré de Balzac
Joined Corners Clues
1 – Chemická značka draslíku.
2 – Zkratka pro polyetylen.
3 – Shluk rostlin.
4 – Konstrukce střechy nesoucí krytinu.
5 – Prokletý.
6 – Rychle.
7 – Mlok macarát.
8 – TAJENKA.
9 – Zařízení ke změně kmitočtového pásma.
10 – Kazit (expr.).
11 – Řemen na řízení spřežení.
12 – Odborný článek.
13 – Německy „mrtvý“.
14 – Chemická značka erbia.
15 – MPZ Malty.
Help: PROTEUS
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file