česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA). Mračte se do něho a bude se na vás také mračit, zasmějte se a bude vám veselým a laskavým společníkem.
William Makepeace Thackeray
Joined Corners Clues
1 – Značka sekundy.
2 – Iniciály herce Vyskočila.
3 – Sklizeň obilí.
4 – Jednotka elektrického napětí.
5 – Profesionální dostihový jezdec.
6 – Lité kovové výplně zubů (-j-).
7 – TAJENKA.
8 – Stát ve Střední Africe.
9 – Ťapat.
10 – Zoologický název kachny.
11 – Dř. prostředek proti hmyzu.
12 – Solmizační slabika.
13 – Předložka se 4. a 6. pádem.
Help: ANAS
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file