česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA) není prázdnin, ani svátků, ani nedělí.“
Vlasta Burian, vlastním jménem Josef Vlastimil Burian, (9. 4. 1891, Liberec – 31. 1. 1962, Praha)
Joined Corners Clues
1 – Značka jednotky elektrického napětí.
2 – Zvratné zájmeno.
3 – Drobný hlodavec.
4 – Ústřední automotoklub (zkratka).
5 – Latinskoamerický tanec.
6 – Znamení pro nějaký předmět.
7 – TAJENKA.
8 – Souhrnný název pro látky užívané na stavbu silnic.
9 – Patřící Ivě.
10 – Provinění.
11 – Otázka při sázce.
12 – Chemická značka telluru.
13 – První písmeno abecedy.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file