česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6915 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Tři mohou zachovat tajemství, jsou-li dva z nich (TAJENKA).
Benjamin Franklin
Sixletters-cell puzzle Clues
A1 – Znamení. B1 – Zaměnění.
A2 – Hltan (anat.). B2 – Plný děr.
A3 – Datování. B3 – Právně chráněný vynález.
A4 – Opak zbabělosti. B4 – Semknout.
A5 – Patrola. B5 – Přirovnání.
TAJENKA.
Help: FARYNX
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file