česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7407 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
17. května 1990 byla z Mezinárodní klasifikace nemocí vyškrtnuta (TAJENKA).
Joined Corners Clues
1 – Značka jednotky indukčnosti.
2 – Typ pšeničné mouky.
3 – Jednotka elektrického odporu.
4 – Moravská metropole.
5 – Latinsky „svět“.
6 – Plevelná brukvovitá rostlina.
7 – TAJENKA.
8 – Poslední láska J. W. Goetha.
9 – Město v Provence.
10 – Slovensky „lék“.
11 – Název souhlásky.
12 – Zkratka táry.
13 – Značka ampéru.
Help: ARLES
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file