česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7274 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
14. 5. 1940 otevřeli bratři Richard a Maurice McDonaldovi svou první restauraci McDonald's v San Bernardinu v Kalifornii. Byl to podnik drive-in, to znamená, že zákazník je obsloužen ve svém voze, se kterým zajede na určené místo. Firma se začala prudce rozvíjet poté, co se do ní v roce 1955 zapojil podnikatel Raymond (TAJENKA), syn českých emigrantů. Ten se při přípravě jídel inspiroval Henrym Fordem a jeho pásovou výrobou. Tento způsob stravování se stal brzy populární. Za dvanáct let firma měla po celých Spojených státech už 710 poboček.
Joined squares Clues
Square 1:
Hasnice; značka nákladních automobilů; zápasiště; rýpací stroj.
Square 2:
Potrhlý člověk (expr.); adieu; druh středně těžké elementární částice; manství.
Square 3:
Státní ústav pro kontrolu léčiv; štíhlý a drobný; chlapec; lýčí.
Square 4:
Pes (hanlivě); giganti; bylina s palčivým kořenem; odkaz na webové stránce.
Square 5:
Palivo; námět; jedovatá bylina s hroznem modrých n. žlutých květů; mořidlo (ob.).

TAJENKA.
Help: KARB; PION
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file