česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Největším dobrem je žít podle (TAJENKA).
Cicero
Syllable crossword Clues
Vodorovně:
A – Vzorek z drobných kostek; přístavní hráz. B – Kachna; pokrm z rozmačkaných brambor s dušeným zelím. C – Časný; TAJENKA; škůdci v šatníku i spíži. D – Týkající se fazet (-á); mořská úhořovitá ryba. E – Listnaté stromy; nízko položená krajina.
Svisle:
1 – Baňatá láhev se zúženým hrdlem. 2 – Připravovaný v peci; tropický skot s hrbem. 3 – Řeka v Bělorusku; vodní toky vlévající se do jiného toku. 4 – Snášení s tolerancí. 5 – Motorová kola; manželé. 6 – V minulém roce; kamenná suť unášená ledovcem. 7 – Druh poštovní ceniny.
Help: MORÉNA; PINA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file