česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7355 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Historik umění, výtvarný teoretik a pedagog František Dvořák se narodil 17. 4. 1920 v obci Červenka u Litovle. Napsal 35 monografií umělců, jeho knižní bibliografie obsahuje 154 položek. Televizní diváci jej poznali jako autora několika historických cyklů, např. Po Karlově mostě s prof. Františkem Dvořákem nebo Po Královské cestě. Pracoval až do vysokého věku, kupříkladu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přednášel jako profesor až do svých devadesátin, ještě o (TAJENKA) déle působil jako osobní průvodce po pamětihodnostech a galeriích ve Vídni, v Paříži či Benátkách. Fr. Dvořák zemřel náhle 9. 11. 2015 v Praze.
Corner puzzle Clues
1 – Vitamín získávaný ze slunce.
2 – Latinská zkratka pro životopis.
3 – Bezpečnostní agentura USA.
4 – Sladidlo.
5 – Centrum Incké říše.
6 – Klikatě.
7 – TAJENKA.
Help: CUZCO
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file