česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Láska je prsten a (TAJENKA).
Švédské přísloví
Swedish crossword Clues
Vodorovně:
A – Třebaže; solmizační slabika pro tón c. B – 1. část TAJENKY; název písmene M. C – Chemická značka astatu; poustevník. D – Doba; biol. systematická jednotka. E – Rovněž (lat.); pohlavní život. F – Místo toho; iniciály býv. fotbalového brankáře Viktora. G – Účet; Rukopisy královédvorský a zelenohorský. H – Planeta Sluneční soustavy; vnější část zemské kůry obsahující hl. křemík. I – 2. část TAJENKY. J – Spojka; valoun vyrýžovaného zlata.
Svisle:
1 – Indiáni; lasicovitá šelmička. 2 – Čárat; vrch u Třebechovic. 3 – Zkratka kusu; soupisy. 4 – Jméno herce Jiráka; nelesklá. 5 – Léčka; zkr. pro turistický oddíl; katastr nemovitostí (zkr.). 6 – Vybrání peněz; stará francouzská mince. 7 – Řeka na jihozápadě Anglie; rohovnické zápasiště. 8 – Odstranění jedovatých látek. 9 – Žlutokvětá hvězdnicovitá bylina; start letadla.
Help: EXE; ITEM; SIAL
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file