česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7611 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Lord říká svému sluhovi, který mu přinesl snídani:
„Jean, můžete jít. Dnes mám velikou chuť pracovat, tak si (TAJENKA) sám.“
Joined Corners Clues
1 – Předložka se 4. a 6. pádem.
2 – Značka mililitru.
3 – Vzorec oxidu barnatého.
4 – Jídelní lístek.
5 – Oddělení ministerstva dopravy.
6 – Indiánský bůh.
7 – TAJENKA.
8 – Slučovat (molekuly).
9 – Ztepilý mladý muž.
10 – Zaklenutý prostor v islám. architektuře.
11 – Česká advokátní komora (zkr.).
12 – Starší SPZ Klatov.
13 – MPZ Rakouska.
Help: ÍVÁN
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file