česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Chuck Norris chytil (TAJENKA).
Bylo mu ho líto, tak ho zase pustil.
Comb-frame Clues
Svisle:
1 – Poštovní doručovatel.
2 – Velký ručník.
3 – Koštýř (nář.).
4 – Strom plodící vlašské ořechy.
5 – Jírovec maďal.
6 – Burský oříšek.
7 – Jihomoravské město.
8 – Okrasný keř (Hibiscus).
9 – Ulička tvořená dvěma řadami lidí.
10 – Unášecí zařízení.
11 – Filuta.
horizontal – TAJENKA.
Help: FIŠKUS; ŠTUPAR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file