česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7355 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Spisovatelka Marie (TAJENKA)-Jodasová se narodila 6. 4. 1920 v Žilině v židovské rodině majitelů obchodu s konfekcí, textilem a galanterií. Zemřela 30. 9. 2017 v Praze. Psát začala až v osmdesáti letech, na počítači, který dostala od své dcery. Vydala sedm románů, některé s autobiografickými prvky, v nichž čtenářům podala svědectví o holokaustu, který ji připravil o rodiče a dalších 24 členů rodiny. Jejím přáním bylo, aby se nikdy neopakovaly válečné hrůzy.
Minus-letter puzzle Clues
Vodorovně:
A – Na toto místo; podsvinče. B – Místo připojení paže k tělu; bylina podobná heřmánku. C – Přístřeší pro letadla; úrodný moravský kraj. D – Polské přístavní město; Galerie Středočeského kraje. E – Prosté venkovské stavení; vlasovitý výrůstek z kůže. F – Vrcholičnaté květenství s dvěma vstřícnými větvemi; hleďme. G – Kosmické těleso proniklé do zemské atmosféry; základní jednotka délkové míry. H – Mrzuté; elektrický spínač. I – Surovec (-t); občan Velké Británie.
Svisle:
Pravý blok – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file