česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7716 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Písmo sebe vroucnější nenahradí (TAJENKA).
Božena Němcová
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Rozkoš; základní zákon státu. B – Pramínek vlasů; opak „krátce“. C – Osobní zájmeno; kříženec koně a oslice; prudký točivý pohyb. D – Vakovité vychlípení pobřišnice; předložka; poplatek za používání cesty. E – TAJENKA. F – Panečku; lososovitá ryba; něco. G – Ribonukleová kyselina; vyznamenání; zázrak. H – Stý díl; větší potok. I – Bydlet; přístroj k zjišťování povrch. trhlin v kovech.
Svisle:
1 – Výkon skokana; ňadro. 2 – Jedlá houba s podzemními plodnicemi; čili. 3 – Iniciály spisovatele Dumase; domácky Olga; citoslovce troubení. 4 – Na toto místo; pozdrav „buď zdráv“ (z latiny); Mandátový a imunitní výbor (zkr.). 5 – Vzniklé třením; sušené lusky kasie. 6 – Arabská loutna; vpravit semena do půdy; iniciály herečky Talackové. 7 – Pořadí; nepravdomluvní lidé. 8 – Proud; příliš; kaprovitá ryba. 9 – Citoslovce bolesti; vyústění; zkr. Červeného kříže. 10 – Sebrat; strom s chvějícími se listy. 11 – Starší značka českých automobilů; skandinávské mužské jméno.
Help: INKAR; IVAR; SÍH; ÚD
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file