česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6626 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Do lesa je svolaná velká schůze všech zvířat. Medvěd, předsedající schůze, povídá: „Na levou stranu si stoupnou ti, kteří se považují za moudré a na pravou ti, co si myslí, že jsou krásní.“
Všechna zvířata poslechnou, jen žába zůstane sedět uprostřed. Medvěd se na ni oboří: „A co ty, žábo?“
Žába se ušklíbne: „Mám se snad (TAJENKA)?“
Archery target puzzle Clues
1 – Vypečená vrstva na povrchu chleba.
2 – Křovisko.
3 – Tatínek kůzlat.
4 – Vrch.
5 – Samice krocana.
6 – Louže.
7 – Část dveří.
8 – Květina.
obvod žlutě – TAJENKA.
Filling method: Filling words from center to out.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file