česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6582 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i (TAJENKA) se zazelení.
Circle-framed Clues

1-4 – Bahenní ptáček.
3-6 – Následujícího dne.
5-8 – Spojovací součást s vnějším závitem.
7-10 – Nůž (hovor.).
9-12 – Opak výš.
11-14 – Tepy (-s-).
13-16 – V poloze na židli.
15-2 – Výtah.
žlutě – TAJENKA.
Help: PISÍK
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file