česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7716 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Kdykoliv člověk udělá nějakou vyloženou (TAJENKA), je to vždycky jen z těch nejušlechtilejších pohnutek.
Oscar Wilde
Ornament puzzle Clues

1 – Římský politik a filozof; kout místnosti.
2 – Protiklad; lékařský obor (ušní, nosní, krční).
3 – Členský stát USA; osobní zájmeno.
4 – Puškinův hrdina (Evžen); slůvko rezignace.
5 – Mitra; ševcovský maz.
6 – Jméno kosmonauta Popova; umělý jazyk.
7 – Úsloví (mn. č.); skalnatý výběžek pevniny do moře.
8 – Myší samečci; vnímavost.
žlutě – TAJENKA.
Help: INFULE
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file