česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6304 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
„Chránit mír znamená nechtít válku. Ale chránit mír znamená i statečně sáhnout ke zbrani proti tomu, kdo by mír, klid, (TAJENKA), lidskou důstojnost a svobodu každého našeho občana chtěl ohrozit.“
Edvard Beneš
Circle-framed Clues

1-4 – Předpoklad přijatý bez důkazu.
3-6 – Pěší člověk.
5-8 – Italská sopka.
7-10 – Glycidy.
9-12 – Prudký tok vody.
11-14 – Mít povinnost (-e-).
13-16 – Piloti.
15-2 – Římské číslo 270.
žlutě – TAJENKA.
Help: AXIOM
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file