česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
A přece je jedno období, ve kterém je muž nesporným pánem v domě: od narození asi (TAJENKA).
Meletios Pegas
Joined Corners Clues
1 – Vitamín získávaný ze slunce.
2 – Vzorec oxidu vanadnatého.
3 – Skučet.
4 – Palčivé koření.
5 – V sousedství.
6 – Pletená výplň.
7 – TAJENKA.
8 – Patron myslivců.
9 – Nalezení neznámého.
10 – Skotský lidový tanec.
11 – Osvědčení o registraci vozidla.
12 – Zkratka pro karát.
13 – Značka uranu.
Help: REEL
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file