česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6335 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Vystudovaný lékař, spisovatel, překladatel a pedagog Josef (TAJENKA) (11. 10. 1818, Jindice – 27. 6. 1870, Praha) byl autorem více než stovky učebnic a populárně naučných knih, např.:
Agata, čili, Průwodce žiwotem pro wzdělané panny;
Wáclaw Nowák, aneb Sedlák, jak by měl býti: Hospodářská kniha obsahující důkladné poučení o tom, kterak může rolník nejwětssího užitku z polí a luk dosáhnouti, dobytek nejlepssím způsobem chowati, wčelařstwí, sstěpařstwí, zahradnictwí, winařstwí a lesnictwí s prospěchem hleděti;
Úplný dobytčí lékař, to jest: Zřetelné poučení o spráwném léčení wssech nemocí koňů, howězího, skopowého a wepřowého dobytka, psů i drůbeže, s přídawkem: Kterak se má pomáhati při těžkém telení, hřebení a bahnění;
a dodnes vydávaný Domácí lékař - Učení o člověku ve stavu zdravém i chorobném.
Corner puzzle Clues
1 – Značka pondu.
2 – Předložka.
3 – Nevkusné dílo.
4 – Upálení hindské vdovy.
5 – Jméno herce Bediho (Sandokan).
6 – Exemplář knihy.
7 – TAJENKA.
Help: KABIR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file