česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6632 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
V roce 1618 se rozhodli čeští stavové vystoupit proti porušování Rudolfova majestátu zajišťujícímu náboženskou svobodu. 23. května se spolu se svými přívrženci vydali pod vedením hraběte Jindřicha Matyáše Thurna za královskými místodržícími na Pražský hrad. Po improvizovaném soudu byli Jaroslav Bořita z Martinic, Vilém Slavata z Chlumu a sekretář Filip Fabricius vyhozeni z okna (TAJENKA) Ludvíkova křídla hradu. Tímto činem začalo nejen české stavovské povstání, ale i třicetiletá válka.
Joined Corners Clues
1 – MPZ Vatikánu.
2 – Polyetylen (zkr.).
3 – Tečka.
4 – Cár látky.
5 – Jihoafrický kmen.
6 – Chvat, jímž zápasník podtrhne nohu soupeři.
7 – TAJENKA.
8 – Šlechtický titul mezi hrabětem a vévodou.
9 – Sušená italská šunka.
10 – Ostrý přízvuk.
11 – Těžit (z někoho).
12 – Zkratka pro řádné zasedání.
13 – Písmeno ozn. Pardubický kraj na registr. značkách.
Help: BANTU
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file