česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6335 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Secesní a kubistický architekt Emil Králíček se narodil 11. 10. 1877 v Německém Brodě, zemřel 26. 3. 1930 v Praze. Je autorem Libeňské sokolovny, nedaleko stojícího kostela sv. Vojtěcha, Paláce Palmovka či hotelu Zlatá Husa, Paláce Rokoko nebo Domu Diamant na pražském Novém Městě. Mezi jeho význačná díla patří také celosvětový unikát z let 1911–1913 - (TAJENKA) umístěná na Jungmannově náměstí v Praze.
Swedish crossword Clues
Vodorovně:
A – Pravoslavný obraz; stará míra (palec). B – 1. část TAJENKY. C – MPZ Slovenska; nadívat; imatrikulační značka civilních letadel ČR. D – Způsob džezového zpěvu; zkratka pro polyvinylalkohol. E – Opice rodu Macaca; menší dobytek. F – Gáza; rohatý býložravec; bylinný čaj. G – Rapování; souhvězdí zvěrokruhu. H – Oddíl kosmické lodi; rod drobných sladkovodních červů. I – Citoslovce hrčení; 2. část TAJENKY. J – Ruský souhlas; upravený soutěžní automobil.
Svisle:
1 – Název souhlásky; značka milimetru; městská hromadná doprava. 2 – Kukuč; jitřenka. 3 – Předložka; skladiště. 4 – Nula; tep (-s). 5 – Zorný úhel; uloupená věc. 6 – Rozpouštět se vlivem tepla; město ve starověké Mezopotámii; chemická značka ceru. 7 – Vnímavost; rekrut. 8 – Zkratka obchodního centra; povel vozky k zastavení; mletá orientální směs koření. 9 – Ukout; slovensky „jiná“. 10 – Přitažlivé; lékopisné označení soli.
Help: NAIS; PVA; UR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file