česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7355 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
2. - 8. října 2017 je (TAJENKA).
Joined Corners Clues
1 – Značka pro čas ve fyzice.
2 – Písmeno řecké abecedy.
3 – Včelí produkt.
4 – Předložka (opak pode).
5 – Majetek (expr.).
6 – Polovzdělanec.
7 – TAJENKA.
8 – Obyvatel Iráku.
9 – Lesík.
10 – Otázka 6. pádu.
11 – Tlumok.
12 – Zkratka pro evropskou normu.
13 – Značka jednotky síly newtonu.
Help:
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file