česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6202 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Štěstí nespočívá ve štěstí, ale v jeho (TAJENKA).
F. M. Dostojevskij
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Oblá plocha; druh egyptské bavlny. B – Největší suchozemští savci; řecké grilované maso. C – Součást koktejlu mojito; odér; Akademie múzických umění. D – A sice; výrůstek na hlavě jelena; latinská předložka. E – TAJENKA. F – Citoslovce ulehčení; pouta; znenadání vyhlédnout (dětsky). G – Citoslovce pípnutí; zvuk trubky (dlouze); staroindická tělesná a duševní cvičení. H – Cenný papír; město ve Francii. I – Tyhle; japonský způsob boje.
Svisle:
1 – Osmička; hlasitě našlapovat. 2 – Bahno; plody smokvoně. 3 – Společenská hra s vytahováním a obsazováním čísel; vzorec oxidu sirnatého; inic. řím. politika a historika Tacita. 4 – Domácky Ingrid; mezinárodní smlouva; měsíc Jupitera. 5 – A také ne (zast.); menší hora. 6 – Připravená z agaru; chemická značka radia. 7 – Ty a já; pěstování zvířat (mn. č.); znak azbuky. 8 – Velký barevný papoušek; název souhlásky; hluboké bezvědomí. 9 – Vada optických čoček; valoun vyrýžovaného zlata. 10 – Losovací buben; polotuhý pokrm.
Help: GYROS; JER; PCT
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file