česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Herečka a profesorka na JAMU Marie Waltrová se narodila 2. dubna 1897 v Plzni do herecké rodiny jako Marie Pechová. Zemřela 20. července 1978 v Brně. Jejím o devět let mladším bratrem byl herec (TAJENKA).
Joined Corners Clues
1 – MPZ Lucemburska.
2 – Přitakání.
3 – Občanstvo.
4 – V minulém roce.
5 – Pstruhovitá ryba s červeným masem.
6 – Cvikr.
7 – TAJENKA.
8 – Ztělesnit.
9 – Pětník (obecně).
10 – Nadšení.
11 – Vojenský útvar.
12 – Francouzská spojka.
13 – Chemická značka draslíku.
Help: ET
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file