česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7611 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
O svatém Kvirinu už je (TAJENKA).
Joined Corners Clues
1 – Značka tesly.
2 – Chemická značka železa.
3 – Rychlá lékařská pomoc (zkr.).
4 – Anglicky „pošta“.
5 – Záhodno.
6 – Flinkové.
7 – TAJENKA.
8 – Stav mimořádného vzrušení.
9 – Zeď.
10 – Obleva.
11 – Domácky Izabela (Í-).
12 – Nikoliv.
13 – Ozn. Ústeckého kraje na registrační značce.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file