česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6228 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Z úředního spisu:
Telefon dělal jen pípípí, proto jsem měl za to, že nejsem spojen, a pro svou úlevu jsem tedy řekl, že náš ředitel je (TAJENKA).
Comb-frame Clues
Svisle:
1 – Malé břicho.
2 – Měkký ovčí sýr.
3 – Široká velkoměstská třída.
4 – Svačina v přírodě.
5 – Rohovníci.
6 – Sportovní utkání.
7 – Trsací hudební nástroj.
8 – Mlecí strojek.
9 – Obor činnosti.
10 – Přízvisko malíře H. Rousseaua.
horizontal – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file