česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6913 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Přirozenou nevýhodou (TAJENKA) je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatím co těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.
Václav Havel
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Podzimní cibulovina; nejnižší počet usnášeníschopných členů. B – Rozepře (mn. č.); bylina se žlutavými kvítky. C – Mající rozlohu 100 m2; patřící Nině. D – Vlastní rybám; kód pro laoštinu; hesla. E – Špatní; součást ústřední nervové soustavy; hokejová liga v USA a Kanadě. F – TAJENKA. G – Slůvko pochopení; úder; displej s tekutými krystaly. H – Zvuk struny; zkratka pro řidičské oprávnění; římský bůh války. I – Radioaktivní plyn; usadit se (v kapalině). J – Odečtení; totiž (obecně). K – Naplniti tekutinou; výběžek nervové buňky.
Svisle:
1 – Vařené vepřové maso z hlavy a z krku; jestli; bezpilotní letoun. 2 – Kusy hadru; tělocvičný prvek; doporučení. 3 – Časový úsek; stará míra patnácti kusů. 4 – Tkliví; zhoubná epidemická nemoc; vozataj. 5 – Chovatel králíků; anglicky „síť“. 6 – Vně; ochromiti. 7 – Obilí seté na podzim; Americká automobilová asociace (zkr.); odplata. 8 – Chyba při hře; kaučukové mléko. 9 – Konzervovat kouřem; vedro; s chutí. 10 – Nebeský pokrm; pevné skupenství vody; turistické obydlí.
Help: AXON; MANDEL; NYVÍ
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file