česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6915 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Člověk musí dříve nebo později zaujmout nějaké (TAJENKA), má-li zůstat člověkem.
G. Greene
Ornament puzzle Clues

1 – Smyčka; pokladna.
2 – Kachna; nadzemní části rostliny.
3 – Přemluvit; odborný článek.
4 – Sloka; zástava při hře.
5 – Rozhodující činitel; slovensky „orel“.
6 – Oběžná dráha kosmických těles; roztavené hmoty.
7 – Starší značka automobilů; rod velkých stepních ptáků.
8 – Banálně; třpyt.
9 – Kdekoli; přikrývka.
10 – Velký neúspěch; citoslovce klofnutí.
žlutě – TAJENKA.
Help: OTIS; TALBOT
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file