česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7407 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Boj o svobodu je boj o právo svobodně volit svůj (TAJENKA).
Gabriel Laub
Joined Corners Clues
1 – Římské číslo 500.
2 – Chemická značka prazeodymu.
3 – Stará francouzská mince.
4 – Člen indické náb. sekty.
5 – Polyamidové vlákno čs. výroby.
6 – Obytné místnosti.
7 – TAJENKA.
8 – Ve velké výšce.
9 – Lidský jedinec.
10 – Kapotované závodní saně (mn. č.).
11 – Díry na punčoše.
12 – Předložka (opak ze).
13 – Samohláska.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file