česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6785 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Jaké počasí o Panny Marie narození, takové bude (TAJENKA).
Circled-fill up Clues
1 – Smažené bramborové lupínky.
2 – Tikání.
3 – Tvrzení nepřipouštějící námitky.
4 – Město u Máchova jezera.
5 – Tamější.
6 – Žhavá tavenina v zemském nitru.
7 – Mužské jméno (10. 11.).
8 – Zachvívání.
9 – Hrazdy bradel.
10 – Rybářská síť na tyči.
11 – Volba.
12 – Hýžďové svaly.
13 – Loupaná zrna prosa.
14 – Úmysl.
15 – Blok odlitého kovu.
16 – Letopisy.
žlutě – TAJENKA.
Help: INGOT
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file