česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7355 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
30. července je Mezinárodní den (TAJENKA).
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Forma; obilovina. B – Čistě; opasek. C – Mající velké oči; slovensky „jevy“. D – Dámský plášť; latinsky „král“. E – Zkratka pro informační technologie; středověký voják; MPZ Filipín. F – Citoslovce zatroubení; obec v Normandii; mezinárodní kód pro Bolívii. G – Tišící citoslovce; jeden z hormonů estrogenů. H – Utnout; deska s fotkami maturantů. I – 3. pád; dř. název Konga. J – Trhání; horstvo v Jižní Americe.
Svisle:
1 – Provádět (lotroviny); jemný kosmetický prášek. 2 – Zdvořile oslovovat; vědecká instituce. 3 – Opadavý rododendron; řešeta. 4 – Rada Evropy (zkratka); slabě; anglicky „cín“. 5 – TAJENKA. 6 – Taneční víření; úslužnost; předložka. 7 – Jméno herce Sharifa; orientální pokrývka hlavy. 8 – Světová strana; velmi jasný meteor. 9 – Odrůda chalcedonu; ponoření (mn. č.).
Help: ACLOU; ESTRON; TIN
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file