česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Prázdninové (TAJENKA)
Comb-frame Clues
Svisle:
1 – Prudký tok vod.
2 – Mrak.
3 – Pohnutí.
4 – Korýšek s klepítky.
5 – Poschodí.
6 – Návštěvník kina.
7 – Materiál, ze kterého se vyrábějí knihy.
8 – Malý uzel.
9 – Hlavní město Francie.
10 – Synáček.
11 – Letec.
12 – Větřík.
13 – Touha.
horizontal – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file