česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7407 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Vražda: (TAJENKA) jedné lidské bytosti jinou lidskou bytostí.
Hercule Poirot
Joined Corners Clues
1 – Symbol pro jednotku elektrického napětí.
2 – Pobídka potahu.
3 – Předložka.
4 – Šikmo.
5 – Perský koberec (-e-).
6 – Pokropená.
7 – Šiřitel.
8 – TAJENKA.
9 – Nářadí sportovních gymnastek.
10 – Měkká pojivová tkáň.
11 – Patřící Idě.
12 – Slavná divadelní umělkyně.
13 – Souhlas.
14 – Chemická značka vápníku.
15 – Kód Pardubického kraje na SPZ.
Help:
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file