česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Kreslíř a humorista Jiří Winter alias Neprakta (12. 7. 1924 Praha – 30. 10. 2011 tamtéž) nakreslil více než 30 000 vtipů a ilustroval na 80 knih. Mnohé vznikly za spolupráce s M. Švandrlíkem. Jiří Winter se od dětství zajímal o přírodovědu a během života v tomto oboru získal hluboké znalosti. Ve svém domově měl jedno velké muzeum, mimo jiné sbíral také (TAJENKA), jichž vlastnil několik stovek. Tato jeho záliba byla zřejmě reakcí na prožité útrapy v koncentračním táboře, kam se s rodinou dostal kvůli odbojové činnosti.
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Skupina muzikantů; výkon fotbalisty. B – Obléknout; extremistická irská nacionalistická organizace. C – Krátký kabát; fáze skoku. D – Zkr. trinitrotoluenu; citoslovce syčení; uzlový telefonní obvod. E – Egyptský bůh slunce; vydávat zvuk jako hodiny; inic. herce Korbeláře. F – Vodní plocha mezi Rumunskem, Ukrajinou a Tureckem. G – Pohrdlivé odfrknutí; hl. město Oregonu (USA); nanosekunda. H – Hrdina; vézt se; potom. I – Pitvorná grimasa; osamoceny. J – Německé ženské jméno; hospodář. K – Bidlo; krkonošská polévka.
Svisle:
1 – Dolní část páteře; sušená italská šunka. 2 – Obyvatelé Aše; vnější dojmy. 3 – Mezinárodní smlouva; shluk rostlin; kosodřevina. 4 – Rusky „to“; poloostrov v Rudém moři; inic. novináře Kische. 5 – TAJENKA. 6 – A sice; hebká tkanina; nouzový signál při nebezpečí. 7 – Andské uzlové písmo; domácky Tomáš; citoslovce údivu. 8 – Oratorium; zcela opilý. 9 – Shromaždiště koní před závodem; mražené krémy v čokoládovém obalu.
Help: KIPU; PRŠUT; SALEM
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file