česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
V nouzi prodáš i (TAJENKA).
Gruzínské přísloví
Ornament puzzle Clues

1 – Neoblečenost; magnetofonový pásek.
2 – Loď na přepravu ropy; státní pokladna (ob. a expr.).
3 – Žena Nikoly Šuhaje; pokladna.
4 – Náruživé hraní karet; čili.
5 – Stát na jihu Afriky; lesklé nátěry.
6 – Prací hedvábí; klam.
7 – Nedaleko; jihoamerický keř.
8 – Vyšší hodnostář církevního rytířského řádu; radioaktivní prvek.
9 – Potupný výrok; svatební květina.
10 – Řídká bavlněná tkanina; pádová otázka.
11 – Kolektivní hospodářství v SSSR; modifikace kyslíku.
12 – Echo; nadzemní části rostliny.
žlutě – TAJENKA.
Help: LAVÁBL
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file